• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

กิจกรรมวาดรูปภาพในหลวงของเรา เด็กๆทุกคนตั้งใจวาดรูปได้ออกมาอย่างสวยงาม
กิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสให้ทุกๆคน ได้เข้าร่วม ทุกวันเสาร์เวลา 14.00น.เป็นต้นไป
ที่นี่ ชั้น1 อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน