• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

เยาวชนและนักเรียนมาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ พื้นที่แห่งการพัฒนาปัญญาซ้อมเต้น มาทำการบ้านเป็นกลุ่ม 

เปิดให้บริการสำหรับทุกคน ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-20.30น.