• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

cronline

สมุดบันทึกเก๋ๆ ทำได้ด้วยตนเอง บันทึกความรู้ความทรงจำดีๆลงไป
เยาวชน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ให้ทักษะ ให้ความรู้ และให้ความสนุกไปพร้อมกับเพื่อน ทุกวันเสาร์ ณ ลานอาคารหมอกใหม่ ตั้งแต่เวลา14.00น.เป็นต้นไป
ที่นี่ชั้น1 อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

Maehongson Ict
#mhsICT
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark