• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ได้แนะนำการให้บริการห้องต่างๆของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 พร้อมทั้งเชิญชวนน้องๆได้เข้ามาใช้บริการและมาร่วมกิจกรรมอื่นๆของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอีกด้วย