• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

สัปดาห์นี้พบกับเกมส์ วิ่งเปรี้ยว เกมส์ง่ายๆที่เด็กๆได้ออกกำลังกาย

อุทยานการเรียนรู้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.