• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

กิจกรรมประจำวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ส่งความจงรักภักดีให้แด่พ่อหลวงของเรา โดยการประดิษฐ์การ์ดให้พ่อหลวง ฝ่ามือสีเหลืองแทนดอกดาวเรือง หัวใจตรงกลางแทนคำว่ารัก