• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

ช่วยกันหาคำตอบ จากคำถามที่ได้ความรู้เกี่ยวกับสี กลุ่มไหนหาคำตอบได้เร็ว มาสะสมกระป๋อง แล้วนำมาต่อกันได้เลย
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกกับเราได้ ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น.

71

72

73

74

75

76

77

78

79