• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

regiss

ร่วมชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมซึบซับเรื่องราวอันน่าประทับใจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 ธ.ค. 2560 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

78