regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดโครงการวิธีประกวดโครงการอิเล็คทรอนิกส์ (ขั้นตอนการเพิ่มโครงการ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) สำหรับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

 

 

 

 

 

logo2

logo3