regiss

 

fb group foll

การบริการห้อง Training ใน "โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำ" เมื่อ วันเสาร์ ที่ 23 กรกรฎาคม 2559 โดยมีผู้นำชุมชนคณะกรรมการ และสมาชิกชุมชน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3