regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ประจำปี 2559 ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ โรงเรียนบ้านในสอย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3