regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room ชั้น 3 แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจรับโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว รูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3