regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง training ชั้น 3 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 จำนวน 30 คน

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3