regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรม Smart Room แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจรับเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

logo2

logo3