regiss

 

fb group foll

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ E-commerce ระหว่างวันที่ 21 -22 มีนาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

28

29

30

31

32

33

34

35

 

logo2

logo3