regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.5 จำนวน 34 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2562

62

63

64

65

66

67

 

 

logo2

logo3