regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/2 จำนวน 32 คน วันที่ 20 สิงหาคม 2562

77

78

79

80

81

82

83

 

logo2

logo3