regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/2 จำนวน 29 คน วันที่ 17 กันยายน 2562

50

51

52

53

54

55

 

logo2

logo3