regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.6 จำนวน 26 คน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

58

59

56

 

logo2

logo3