regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 35 คน วันที่ 12 ธันวาคม 2562

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

 

logo2

logo3