regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 30 คน วันที่ 28 มกราคม 2563

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

 

logo2

logo3