regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 34 คน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

76

75

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

 

logo2

logo3