regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

59

60

61

62

63

64

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

logo2

logo3