regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ราย ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้อง training ศูนย์ ICT ชั้น 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3