regiss

 

fb group foll

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2013 เริ่มอบรมวันแรกกับการคำนวณด้วยโปรแกรม Excel 
ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมพรุ่งนี้ยังมาได้อยู่นะคะ อบรมระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3

 

 

 

 

239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3