regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการเปิดเว็บร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT  อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3