regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร "ICT Summer Course" โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา กล่าวต้อนรับและทักทายเด็ก ๆ พร้อมทำกิจกรรมเล่นเกม ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมแนะนำการให้บริการและพื้นที่ของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ ICT Summer Course กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ สำหรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 7 - 15 ปี

#Day1 เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

#Day2 การฝึกทักษะการพิมพ์ พิมพ์ตามคำบอกง่ายๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

#Day3 เรียนรู้การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การค้นหารูปภาพ 
Workshop ให้ค้นหานิทานและวาดเป็นเรื่องราว 1 เรื่อง

#Day4 รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

#Day5 กิจกรรมเสริมทักษะ ตอน "ความลับของสี" เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสีด้านวิทยาศาสตร์

#Day6 วันแรกของการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เรียนรู้การ Add Photo การใส่ Animation การใส่เอฟเฟคให้กับรูปภาพ

#Day7 วันที่สองของการตัดต่อวิดีโอ การเพิ่มข้อความ ตกแต่งข้อความและใส่เอฟเฟคให้กับข้อความในวิดีโอ

#Day8 วันสุดท้ายของการตัดต่อวิดีโอการใส่เสียงเพลง การจัดการเสียงในวิดีโอ และการ Export ไฟล์วิดีโอ

#Day9 วันแรกของการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop วาดรูปการ์ตูนด้วยเครื่องมือ Shape Tool 

#Day10 วันที่สอง เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทสี ในโปรแกรม Photoshop

#Day11 วันที่สาม การเพิ่ม Font แก้ไขตกแต่ง Font และวาดรูปไอคอนต่างๆ

#Day12 วันสุดท้ายของการเรียนรู้โปรแกรม Photoshop ทำลวดลาย background

#Day13 กิจกรรมจิ๊กซอร์ตัวป่วน กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ

#Day14 กิจกรรมเป็ดหวงรัง กิจกรรมช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

#Day15 กิจกรรมถอยรถมหาสนุก ฝึกการใช้ความคิดและวิธีการแก้ปัญหา

#Day16 กิจกรรมแท็บเล็ต เกมส์ Blue Flying Bird ฝึกการใช้สมาธิ การมีสติ และทำกิจกรรมการประดิษฐ์หน้ากาก

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่นะคะ

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#Maehongson

logo2

logo3