regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรโปรแกรมประมวลผลคำ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word) ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนาได้กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการอบรม เนื้อหาการอบรม เงื่อนไขการผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมแนะนำหลักสูตร Microsoft Excel และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน นี้ วิทยากร นายสถาพร สุริยน

#24เมษายน60 วันแรกของการอบรมเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ คำสั่ง และข้อต่าง ๆ ของเวอร์ชั่น 2013 กับ เวอร์ชั่นอื่น ๆ

#25เมษายน60 วันที่สองฝึกการตั้งค่าแท็บ การแทรกสัญลักษณ์ การใช้รูปร่างและรูปทรงในการสร้างไดอะแกรม

#26เมษายน60 การทำหนังสือราชการ จดหมาย จดหมายเวียน ซองจดหมาย การบันทึกไฟล์เป็น pdf และติวเข้มการปฏิบัติเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 60นี้

#27เมษายน60 ฝึกการแทรกรูปร่าง รูปทรง การจัดหน้ากระดาษ อักษรศิลป์ ตามรูปแบบที่กำหนด ในชิ้นงานแผ่นพับ โดยมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเพื่อเป็นการเตรียมเข้ารับการทดสอบ

#28เมษายน60 สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโปรแกรมประมวลผลคำ ภาคเช้าทำข้อสอบทฤษฎี ภาคบ่ายทำข้อสอบปฏิบัติ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3