regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบงานเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. (จำนวน 20 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายสมชาย ซอแอ

เนื้อหาอบรม 
- การเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมโยงในระบบงานเครือข่าย
- อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
- การติดตั้งระบบเครือข่าย LAN / Wireless / Wi-Fi ภายในบ้านและสำนักงาน
- การติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย (Window Server)
- การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และการจัดการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
- การเช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต / การล็อคและตรวจสอบผู้แอบใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
- การควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
- การแบ่งปันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานร่วมกันได้ในบ้านและสำนักงาน
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบเครือข่าย

logo2

logo3