regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

logo2

logo3