regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

192

193

194

198

201

195

196

197

199

200

logo2

logo3