regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ I

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

 

69

70

71

72

73

74

75

76

77

logo2

logo3