regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างเกมส์ระดับเริ่มต้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

64

65

66

67.68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

 

79

80

81

82

83

logo2

logo3