regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

logo2

logo3