regiss

 

fb group foll

Merry Christmas and Happy New Year 2020 และกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ภูเขาไฟลาวา 21 ธ.ค. 62 Merry Christmas and Happy New Year 2020
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ สร้างความสนุก ความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
กับน้อง ๆ เยาวชน บุคลากร ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีและให้การอนุเคราะห์การจัดกิจกรรม กว่า 20 แห่ง ได้แก่
ร้านครัวศรีออน, ร้านไทยเสรี, ร้านช้าง, ร้านเรือนภาพ, ร้าน MB COM, ร้านขนมบ้านคุณเอื้อ, ร้านคิดส์เจริญ, ร้าน Advice, ร้านปาด๊อง, ร้านขนมสมศรีตลาดสดแม่ฮ่องสอน, CAT แม่ฮ่องสอน, ร้าน SHONG CHA BROWN SUGAR, ร้านแสงสีเสียง, ร้านอุดมอะไหล่, ธนาคารกรุงเทพ, คุณหนุ่ม อบจ.,ร้านเสื้อผ้าหน้าโรงพัก, อาจารย์อิศรา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่บุคลากรศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มา ณ โอกาสนี้ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

48

49

50

51

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

52

53

54

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

 

 

logo2

logo3