regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน หมูออมสิน 22 ก.พ. 2563 นำวัสดุเหลือใช้ มาทำให้เป็นประโยชน์ โดยการมาทำออมสินหมู ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "หมูออมสิน" ในวันเสาร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
1ขวดน้ำ
2.กาว
3.กระดาษ
4.สีหรือเมจิก
วิธีเล่น
1นำขวดพลาสติกน้ำอัดลมมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นนำขวดพลาสติกตัดออกเป็นสามส่วน (เจ้าหน้าทำให้)
2.นำกระดาษมาติดรอบขวด
3.ตกแต่งโดยการใส่หู ตา จมูก
...................................................................
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 21.00 น.
Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

logo2

logo3