regiss

 

fb group foll

สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน : "ศัพท์น่ารู้จากผลไม้"  

มาเรียนรู้คำศัพท์จากภาษาท้องถิ่น ของชนเผ่าไทใหญ่กับชนเผ่ากะเหรี่ยง ได้ด้วยกันนะคะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ศัพท์น่ารู้จากผลไม้" 

ในวันเสาร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
อุปกรณ์ที่ใช้มี 
1.ป้ายคำศัพท์
วิธีทำ
1.ชูป้ายคำศัพท์
2.สอนคำศัพท์ให้เด็กพูดตาม เป็นภาษา ไทยใหญ่และกระเหรี่ยง
3.ให้เด็กๆ พูดตามเป็นคำๆ
4.ชูป้ายคำศัพท์แล้วให้เด็กแข่งกันตอบ
...................................................................
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 19.00 น.
Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

 

logo2

logo3