regiss

บรรยากาศของลานหมอกใหม่ของวันหยุด หากไม่รู้จะไปไหนกัน นัดกันมาที่ศูนย์น่าอยู่แห่งนี้ไหม มีบริการพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มาทำการบ้าน มีห้องบันเทิงให้ครบ หรือมาใช้บริการอื่นๆ ที่นี่ ชั้น1 อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

Maehongson Ict
#mhsICT
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark