regiss

ทีมงาน iServe Maehongson นักศึกษาจาก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสารับใช้สังคม เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.59 ที่ ศูนย์พัฒนาทักษาและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
Maehongson Ict
#mhsICT
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark