regiss

กิจกรรมต้นไม้เพื่อพ่อ จากเด็กๆที่น่ารักทุกคน ที่มอบให้พ่อ
ทุกคนสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00น.เป็นต้นไป
ที่นี่ชั้น1 อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
Maehongson Ict
#mhsICT
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark