regiss

เศรษฐกิจพอเพียง ทุกๆวันนี้ ที่ได้ตามรอยพอเพียงของพ่อกัน ด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมกันปั้นดินน้ำมัน ปั้นความพอเพียงที่ได้รู้ได้เห็น ที่พอเพียงกันจริงในชิวิตประจำวัน
ทุกคนสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00น.เป็นต้นไป
ที่นี่ชั้น1 อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
Maehongson Ict
#mhsICT
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark