regiss

 

fb group   likeline

กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมห่อปกหนังสือสำหรับให้บริการ ณ ห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559...