regiss

 

fb group   likeline

เกมส์เรียงแก้วน้ำพลาสติก เกมส์ที่ฝึกการทำงานเป็นทีมและการใช้สมาธิ เป็นเกมส์ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กัน
เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหมอกใหม่
ชั้น1 อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

#Maehongson Ict
#mhsICT
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark