regiss

 

fb group   likeline

เกมส์บอกต่อวาดรูป เป็นเกมส์ที่ฝึกการพูดสื่อสาร ความจำ และการสังเกต เป็นเกมส์ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุก
เด็กๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงเป็นต้นไป ณ อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

Maehongson Ict
#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ