regiss

 

fb group   likeline

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชน "อุทยานสร้างฝัน สร้างคิดสฺ" เพื่อพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ตามเวลาเวลาที่กำหนด
- ทุกวันเสาร์เช้าเวลา 10.00 น.
- ทุกวันเสาร์บ่ายเวลา 14.00 น.
- ทุกวันอาทิตย์บ่าย เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมและห้อง Kids Room
สนใจเข้าใช้บริการ และร่วมทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. ณ อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

Maehongson Ict
#mhsICT
#MawhongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน