regiss

 

fb group   likeline
ต้อนรับสมาชิก VIP ผอ.คมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนก่อนเข้าใช้บริการ 

สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ Free Wi-Fi อ่านและยืมหนังสือกว่า 3,000 เล่ม เข้าใช้พื้นที่ฟรีห้องต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ด้านอบรม สัมมนาและกิจกรรมของศูนย์อีกมากมาย สมัครฟรี วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น 
#บัตรสมาชิกที่ทุกคนต้องมี
#ถ้าไม่มีจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง... ดูเพิ่มเติม — กับเครือข่าย วชช.แม่ฮ่องสอน และ วิลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน