regiss

 

fb group   likeline

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้บริการแล้ว อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องฝึกอบรม ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด IT ห้องสมุดมีชีวิต Reading Park ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเด็ก ห้องเต้น STUDIO ห้องติว ลานกิจกรรมและนันทนาการ
สนใจเข้าใช้บริการ และร่วมทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. ณ อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

Maehongson Ict
#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#Maehongson