regiss

 

fb group   likeline

เต็มอิ่มกับทุกห้อง เพราะทุกห้องคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.00 น.

#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน