regiss

 

fb group   likeline

แม่เหล็กกับเหล็กเจอกัน จะเกิดอะไรขึ้นนะ สนุก มันส์ๆ แฝงไปกับ ความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเยาวชน สร้างฝัน...สร้างคิดส์ ตอน "แม่เหล็กหรรษา" เวลา 14.00 น.          

 ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

สามารถมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆได้ ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ที่นี่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน