regiss

 

fb group   likeline

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการสถานที่และแนะนำพื้นที่บริการ กิจกรรม โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ผู้ร่วมงานในงาน "วันผู้ลี้ภัย" ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กำหนดการจัดงาน เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#withrefugee